پلی استر

پلی استر تشكیل شده از یک لایه سوزنی با وزن گرم بر متر مربع مشخص

ويژگيهاي منسوج پلي استر نبافته براساس استاندارد ملی شماره3889
1 - هدف و دامنه كاربرد
منسوج پلي استر نبافته بعنوان لايه اشباع شونده از مذاب قيري در عايقهاي رطوبتي بكار مي رود .
2 - ويژگيها
2 - 1 - منسوج بايد 100 % پلي استر توليد شده باشد .
2 - 2 - سطح منسوج بايد يكنواخت و نسبتا صاف و هموار باشد .
2 - 3 - منسوج در هنگام تا كردن , تكه تكه و پاره كردن بايد نسبتا عاري از ذرات و مواد خارجي قابل مشاهده باشد .
2 - 4 - منسوج بايد داراي لبه هاي صاف و يكنواخت باشد .
2 - 5 - منسوج بايد كه در هنگام رول در دماي 10 تا 60 درجه سانتي گراد چسبندگي نداشته باشد .
2 - 6 - منسوج مي بايستي با مشخصات فيزيكي در جدول يك مطابقت داشته باشد .
2 - 7 - وزن هر رول نبايد از 40 كيلو گرم تجاوز نمايد .
2 - 8 - جذب شيشه پلي استر بايد يكدست و يكنواخت باشد .
2 – 9-رولها ميبايست به نحوي بسته بندي شوند كه هنگام جابجايي اولا باز نشوند. ثانيا بسته بندي ميبايست منظم و عاري از وجود هرگونه فرورفتگي يا برآمدگي در مقطع بيروني باشد .
2 - 10 - رولها بايد در يك لفاف كاغذي يا پلاستيكي بسته بندي شوند

ویژگی های فیزیکی پلی استر نبافته

1.حداقل جرم واحد سطح105گرم بر متر مربع

2.حداقل مقاومت کششی طولی200نیوتن بر50 میلیمتر

3.حداقل مقاومت کششی عرضی 150نیوتن بر 50میلیمتر

4.حداقل افزایش نسبی طولی50درصد

5.حداقل افزایش نسبی عرضی60درصد

6.حداکثر کاهش وزن در دمای105درجه به مدت 5ساعت 2درصد