پلی استر

ويژگيهاي منسوج پلي استر نبافته براساس استاندارد ملی شماره3889
1 - هدف و دامنه كاربرد
منسوج پلي استر نبافته بعنوان لايه اشباع شونده از مذاب قيري در عايقهاي رطوبتي بكار مي رود .
2 - ويژگيها
2 - 1 - منسوج بايد 100 % پلي استر توليد شده باشد .
2 - 2 - سطح منسوج بايد يكنواخت و نسبتا صاف و هموار باشد .
2 - 3 - منسوج در هنگام تا كردن , تكه تكه و پاره كردن بايد نسبتا عاري از ذرات و مواد خارجي قابل مشاهده باشد .
2 - 4 - منسوج بايد داراي لبه هاي صاف و يكنواخت باشد .
2 - 5 - منسوج بايد كه در هنگام رول در دماي 10 تا 60 درجه سانتي گراد چسبندگي نداشته باشد .
2 - 6 - منسوج مي بايستي با مشخصات فيزيكي در جدول يك مطابقت داشته باشد .
2 - 7 - وزن هر رول نبايد از 40 كيلو گرم تجاوز نمايد .
2 - 8 - جذب شيشه پلي استر بايد يكدست و يكنواخت باشد .
2 – 9-رولها ميبايست به نحوي بسته بندي شوند كه هنگام جابجايي اولا باز نشوند. ثانيا بسته بندي ميبايست منظم و عاري از وجود هرگونه فرورفتگي يا برآمدگي در مقطع بيروني باشد .
2 - 10 - رولها بايد در يك لفاف كاغذي يا پلاستيكي بسته بندي شوند